VIZUÁLNÍ IDENTITA

Vizuální koncept pro areál bývalého továrního areálu Kolora Semily, dnešní Hybler. Cílem bylo vytvořit základní představu budoucího vizuálního stylu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017, současnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017, současnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRŮČELÍ BUDOVY

Z anfasu je styl navržen tak, aby příliš nerušil vyznění architektury. Ze strany se již zjeví vlajky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017, současnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TŘI FÁZE ORIENTACE

Vlajky pomáhají již z dálky se zorientovat v prostoru a navíc dodávají továrnímu areálu jistou noblesu. Dalším krokem může být cedule nad vchodem. Detailní popis pak zajistí info totem ve tvaru loga na kterém je instalována obrazovka LCD, kde jsou uvedeny přesné informace o organizacích a nájemcích v daném vchodu.  Nebo také program Rock baru či nápojový lístek Kavárny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017, současnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDOUCNOST

Jak je vidět, zbývá ještě mnoho práce, kterou je třeba vykonat, než se dílo podaří. Investor má však s projekty podobného typu bohaté zkušenosti a nám je ctí, že můžeme být součástí tak významného projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGO, VIZUÁLNÍ STYL

Logo využívá výrazného architektonického fasádního prvku – po stranách zalomeného oblouku nad okny. Secesní nápis odkazuje do doby vzniku areálu. Jedničky v letopočtu mají nenásilně odkazovat na otevřená tovární vrata.